Sürdürülebilirlik Eğitimleri Hakkında

Sürdürülebilir finans konusundaki mesleki gelişime katkı sunmak amacıyla “Temel ve İleri Sürdürülebilirlik Dijital Eğitimleri” ile destekleyici bilgi içeriği sunan eğitim rehberleri hazırlanmıştır.

Türkiye Bankalar Birliği Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu’nun danışmanlığında hazırlanan eğitimlerle, bankacılık ve finans sektörünün kalkınmaya verdiği katkının ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarıyla faaliyetlerinde gözetilmesi amaçlanmaktadır.

Sürdürülebilirlik yaklaşımı ve finans sektörü için önemi konusunda farkındalık kazandırmayı amaçlayan Temel Eğitim modülünde, “Sürdürülebilirlik nedir?”, “Sürdürülebilirliğin Tarihçesi”, “Sürdürülebilirlik İnisiyatifleri”, “Sürdürülebilirlik ve Finans Sektörü” ile “Sorumlu Bankacılık Yaklaşımı ve Sürdürülebilir Finans Araçları” başlıklarına yer verilmektedir.

İleri Eğitim modülünde ise, kredilendirme süreçlerinde sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlar ile yerel mevzuat ve düzenlemeler açısından dikkat edilmesi gereken prensiplerle ilgili daha detaylı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Modül, “Kredilendirme Süreçlerinde Çevresel Sosyal Risk Yönetimi Yaklaşımı”, “Çevresel Sosyal Risk Yönetimi için Uluslararası Standartlar”, “Yerel Mevzuat ve İlgili Düzenlemeler”, “İklim Değişikliği Kaynaklı Finansal Riskler ve Raporlama Süreçleri”, “Yeşil/Sosyal Tahvil Araçlarında Dikkate Alınması Gereken Hususlar” şeklindeki ana başlıkları içermektedir.

Dijital eğitimlerin yanı sıra hazırlanan pdf formatlı rehberlerle bankacılara bu alanda daha kapsamlı bilgiler sunulması hedeflenmektedir. 

Sürdürülebilirlik dijital eğitimlerine egitimportali.tbb.org.tr adresli Bankacılık ve Finans Eğitim Portalı’ndan ulaşılabilmektedir. Yararlı olmasını dileriz.

Bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla,
Türkiye Bankalar Birliği
 

Leaver your comment