Girişim Sermayesi Yatırım Fonları da Artık Kitle Fonlama Sisteminde Yatırım Yapabilecek

Türkiye’nin fonlama ve yatırım merkezi fonbulucu’nun çatı şirketi Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş. ile Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. ortaklığında kurularak 16 Temmuz 2021’de Sermaye Piyasası Kurulu’ndan onay alan fonbulucu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile yatırımcılık alanında devrim niteliğinde bir ilke imza atıldı.  İlk fon büyüklüğü 20 milyon TL olan fonbulucu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, bir paya dayalı kitle fonlama platformunda sisteme kayıt yaptıran ilk GSYF oldu. Bu sistem kaydı sayesinde, bir GSYF’nin prosedürlere takılmadan ve imza dahi gerekmeden girişimlere kitle fonlama sistemi üzerinden hızlı yatırım yapabilmesinin önü açıldı.

fonbulucu’nun çatı şirketi Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş. ile Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. ortaklığında kurulan fonbulucu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF), bir paya dayalı kitle fonlama platformunda yatırımcı kaydı yaptıran ilk GSYF oldu. Bu gelişme ile Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarının paya dayalı kitle fonlama sistemi üzerinden dilediği girişime dilediği miktarda hızlı, kolay ve güvenli şekilde yatırım yapma imkânı doğarken, paylarının MKK nezdinde kaydının tutulmasıyla tüm süreç dijital hale geldi. 

Konu hakkında açıklama yapan fonbulucu GSYF Yatırım Komitesi Üyesi Hakan Yıldız, “Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’dan 8 Nisan 2021’de aldığımız lisans sonrası paya dayalı kitle fonlama sistemini Türkiye’de hayata geçiren ilk platform olmuştuk. Şu ana kadar 8 girişimimiz yatırım turuna çıktı ve dördü 2,5 milyon TL toplayarak başarılı oldu. Diğer kampanyalarımız devam ediyor. Paydaşlarımız e-devlet, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Takasbank ile geliştirdiğimiz sistem sayesinde tamamen dijitalleşen yatırımcılık anlayışı daha gelişmiş halde  inovatif bir yöne doğru eviriliyor. Bu sistem; gerçek ve tüzel kişilerin, kurumsal yatırımcılarla halkın girişimlere beraberce yatırım yapmasını sağlayarak sermayenin tabana yayılmasında önemli bir rol oynuyor. fonbulucu Platformları olarak, ekosistemi kullanımı kolay, inovatif araçlarla sonraki aşamaya taşımak adına büyük gayret gösteriyoruz. Bir Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun platformumuza yapılan yatırımcı kaydı ile dikkate değer bir adım daha atarak Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarının kitle fonlama sisteminde işlem yapmasının yolunu açtık. Böylece fonlarımız girişimlere diledikleri miktarlarda, hiçbir prosedüre takılmadan, zaman harcamadan ve imza işlemi dahi gerekmeden yatırım yapabilecekler” dedi. 

Yatırımların MKK nezdindeki hesaplarda kaydi olarak tutulması nedeniyle hiçbir ek işlem gerekmeyeceğini de söyleyen Hakan Yıldız, “Gelin, hep beraber bu ağır bürokrasiden kurtulalım ve zamana uyum sağlamak adına zaten çok dinamik olan girişimciliğin geliştirilmesi için beraber çaba sarf edelim” ifadelerini kullanarak tüm Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarını ve diğer yatırım kuruluşlarını sisteme kaydolmaya davet etti. 

fonbulucu Platformları Hakkında:
“Gelecekte var olmak üretimle ve teknolojiyle olacak! Araştıran, üreten, geliştiren bir toplum olmalıyız” görüşünü içselleştiren fonbulucu platformları, Anadolu’nun kadim geleneği imeceyi online platformlarda yeniden canlandırarak, Türkiye’de girişimcilik ve yatırımcılık ekosistemini geliştirmek ve sermayeyi tabana yaymak için 2016 yılında kuruldu. İlk olarak Ödül ve Bağış Temelli kitle fonlama modeliyle fikir, proje ve buluş sahiplerini, girişimlere finansal destek sağlayanlarla bir araya getirerek kısa sürede 30 bin kayıtlı üyeye ulaştı. fonbulucu,kurulduğu günden bugüne kadar 350 milyon TL’yi aşan fonlama talebi alarak girişimci ve yatırımcılara 360 derece fayda sağlayan yenilikçi bir finansman ve yatırımcılık sistemi oluşturdu. Geçen kısa sürede 33 projeye 9 milyon TL’den fazla fon sağladı.

UNDP Crowdfunding Advisor olarak görev yapan platformun Kurucusu ve Genel Müdürü Hakan Yıldız yönetiminde Şirket; kalkınmanın toplumsal üretim ve sosyal fayda sağlayarak gerçekleşeceği inancıyla, ulusal boyutta ‘Kitlesel Kalkınma Destek Programı’ ve BM/IsDB ile birlikte 57 ülkede yoksulluğun azaltılmasına yönelik ‘Sivil Toplum Kuruluşlarının Güçlendirilmesi’ projesini de yürütüyor.      

8 Nisan 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’ndan lisans alarak ülkemizde Paya Dayalı Kitle Fonlama sistemini hayata geçiren ilk platform olan Şirket, akredite bir Melek Yatırımcı Ağı ve fonbulucu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ’nu da yönetmektedir.
 

Leaver your comment